Doelstelling SEVON

SEVON is de Stichting Ecologisch Vleermuis Onderzoek Nederland.

De stichting werkt primair in Nederland en België maar het werkgebied kan zich uitstrekken tot andere omringende landen als dit van belang is voor het behalen van haar doelen.

Deze doelen zijn:

  • het doen en bevorderen van vleermuisonderzoek
  • het beschermen van vleermuizen, de functionele leefomgeving van vleermuizen waaronder habitat en de verblijfplaatsen, en alles wat verder samenhangt met de leefwijze van vleermuizen
  • het bevorderen van ethisch en wetenschappelijk verantwoord beleid en beheer van vleermuizen
  • het bevorderen van behoud en bescherming van individuele vleermuizen en  populaties.