Doelstelling en werkzaamheden SEVON

SEVON is de Stichting Ecologisch Vleermuis Onderzoek Nederland.

De stichting werkt primair in Nederland en België maar het werkgebied kan zich uitstrekken tot andere omringende landen als dit van belang is voor het behalen van haar doelen.

Deze doelen zijn:

 • het doen en bevorderen van vleermuisonderzoek
 • het beschermen van vleermuizen, de functionele leefomgeving van vleermuizen waaronder habitat en de verblijfplaatsen, en alles wat verder samenhangt met de leefwijze van vleermuizen
 • het bevorderen van ethisch en wetenschappelijk verantwoord beleid en beheer van vleermuizen
 • het bevorderen van behoud en bescherming van individuele vleermuizen en  populaties.

Het werkterrein van de stichting is Nederland en België, maar kan zich – bij uitzondering – ook uitstrekken tot de omringende landen indien dit ecologisch relevant is.

Zij tracht haar doelen op verschillende wijzen te bereiken. Eén van deze wijzen is het doen van (ecologisch) vleermuisonderzoek, beheren van ecologische onderzoeksgegevens en het aanleveren van kennis ten behoeve van beleid, beheer, onderzoek, welzijn en bescherming van vleermuizen. Voor de overige verwijzen we graag naar artikel 2 lid 2 van onze statuten.

Sinds haar oprichting heeft SEVON meerdere ecologische onderzoeken naar vleermuizen verricht en daarbij aan betrokkenen en belangstellenden voorlichting over vleermuizen gegeven. Ter illustratie volgt hier een overzicht van enkele activiteiten:

 • Samenwerking LNV/RVO voor het opstellen van kaderdocument randvoorwaarden natuurinclusief bouwen en renoveren
 • Nederland, 2018-2021: Succesvolle procesgang tegen de NOM Gedragscode Natuurinclusief renoveren ECLI:NL:RVS:2021:853.
 • Zienswijze Gedragscode Stadswerk
 • Zienswijze Gedragscode Accolade
 • Reactie op ontwerp- Natura2000 beheerplannen zoals Meijendel & Berkheide, Geuldal, St-Pietersberg & Jekerdal
 • Waddinxveen, 2008 – heden: In samenwerking met Natuurmonumenten het behoud en onderzoek bij een kraamverblijf meervleermuizen (Coenecoop kolonie,     https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/coenecoop-kolonie)
 • Nederland, 2018 – heden: Ondersteunen van het initiatief www.gebouwbewonend.nl & www.vleermuisverblijfplaatsen.nl. Met beide initiatieven worden de verblijfplaatsen van vleermuizen in gebouwen letterlijk “in beeld” gebracht.
 • Diverse adressen waar we in samenwerking met eigenaar, woningbouw, provincie en of plaatselijk terrein beherende organisatie naar een oplossing zoeken voor een overlast probleem. Locaties zijn o.a Friesland (Munnikeburen, Franneker, Leeuwarden, Workum, Lemmer, Grou, Dokkum, Sneek, Heeg, Oude Haske, Langweer, Tjerkgaast), Noord-Holland (Ransdorp, Amsterdam, noord scharwoude), Zuid-Holland (Aerlanderveen, Nieuwveen), Overijsel (Steenwijk, Scheerwolde, Kuinre, Paasloo, Zwartsluis), Flevoland (Lelystad).
 • Valkenburg, 2016 – 2018: Vleermuizen in Valkenburgse mergelgroeves betere bescherming bieden.
 • Limburg, 2009 – 2016: Onderzoek naar het voorkomen van de Bechsteins vleermuis, voorlichting geven over bosbeheer voor vleermuizen, vleermuiswerkers opleiden en opstarten monitoringsproject.