Help gebouwbewonende vleermuizen

Steun de strijd tegen NOM- gedragscode

Stichting Ecologisch Vleermuis Onderzoek Nederland is een juridische strijd aangegaan tegen de NOM-gedragscode. Deze zorgt ervoor dat vleermuizen opgesloten raken in gebouwen, of hun verblijfplaats kwijtraken wanneer wijken en buurten worden nageïsoleerd. ‘Oplossingen’, mitigerende maatregelen die in de gedragscode worden voorgesteld werken niet.

Negatief effect

De door de minister goedgekeurde gedragscode zal aantoonbaar en negatief effect hebben op de Staat van Instandhouding van verschillende vleermuissoorten, zoals de gewone dwergvleermuis, de laatvlieger en de meervleermuis. Wanneer deze gedragscode standhoudt, is het hek van de dam en is de kans groot dat de volgende gebiedsdekkend gedragscodes nog minder rekening gaan houden met vleermuizen.

Beroepszaak

Om deze redenen is SEVON een beroepszaak gestart. SEVON en een hele groep vleermuis- en juridische specialisten helpen belangeloos aan deze procedure mee. Maar voor de procedure hebben we een advocaat op het bestuurs- en soortbeschermingsrecht nodig; tevens hebben we de proceskosten (waarschijnlijk tot de Raad van State) om een uitspraak te krijgen van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Steun gevraagd

We hopen daarbij op jouw hulp. Als je wil doneren voor deze beroepszaak en hoger beroep tegen het NOM-project: graag! SEVON stuurt dan een nota voor je donatie die een bedrijf in kan brengen in de boekhouding. Vermeld bij je overschrijving “gift rechtzaak NOM”, wanneer je geld overmaakt op rekeningnummer NL44 RABO 0151 7631 35 tnv SEVON. Geef als omschrijving tevens “met naam” of “anonieme gift” aan. Indien we je email adres niet kennen en je een nota wil ontvangen: mail ons vooral even naar stichtingsevon@gmail.com met naam, adres en woonplaats zodat we een nota kunnen sturen.

We schatten dat we rond de 5000 euro aan donaties nodig hebben. Iedere euro is er één, wees gul en bescherm de huisbewonende vleermuizen en voorkom een teloorgang in gedragscodes!

Voor de duidelijkheid: SEVON is een stichting en voert dus een transparante boekhouding. In het jaarverslag zal de stichting de donaties en uitgaven verantwoorden.