Uitzending Pointer – Natuurcompensatie Sterrebos

SEVON bedankt Pointer voor het maken van een zeer gedegen item over het vaak niet werken van natuurcompensatie. Hopelijk draagt deze uitzending er aan bij dat dit beleid wordt aangepast. Momenteel is het nog dat de wet- en regelgeving zo is dat dergelijke plannen financieel positief uitpakken in plaats van een sterk negatieve prikkel krijgen. Hierdoor is en blijkt het economisch rendabeler om Natura2000- waardige natuur te kappen in plaats van te behouden en het plan iets te veranderen. De slag om de kap van het Sterrebos is verloren hopelijk is, mede met deze uitzending en aangepast beleid naar aanleiding daarvan de strijd gewonnen.

https://pointer.kro-ncrv.nl/is-een-oud-bos-te-vervangen-door-nieuwe-natuur