Vleermuizenbijeenkomst Na-isolatie en renovatie – 4 november 2021

Vandaag hebben twee bestuursleden van SEVON deelgenomen aan een bijeenkomst waarin oplossingen werden gezocht voor na-isolatie en renovatie bij woningen in relatie tot vleermuizen. Veel leden van adviesbureaus waren tevens aanwezig. In meerdere groepen werden oplossingen gezocht om vleermuizen niet in het gedrang te laten komen.

Een belangrijke uitkomst van de dag was dat niet alles te compenseren is, en oplossingen zijn aangedragen waarmee de eigenaren van die gebouwen waarin de kraamkolonies zitten, op een andere manier kunnen isoleren danwel gecompenseerd worden in de kosten. Vooral voor de meervleermuis zal dit één van de weinige opties zijn om de gunstige staat van instandhouding niet nog verder te laten verslechteren.