Fundraizingsoproep door de VLEN

De Vleermuiswerkgroep Nederland (VLEN) stuurde vandaag onderstaande oproep rond om onze fundraizing onder de aandacht te brengen.

———————-
Beste VLENer,

Nog nooit eerder deden wij een dergelijk beroep op je, maar nu is de nood hoog!

Stichting SEVON heeft onze hulp nodig in de strijd tegen de gedragscode NOM. Als iedereen 10 euro doneert dan kan de stichting zijn werk blijven doen!

Waar gaat het om?
Als mensen hun spouwmuren isoleren volgens de gedragscode stroomversnelling NOM is er een kans dat vleermuizen ingesloten raken in gebouwen, of dat ze hun verblijfplaatsen kwijtraken. Mitigerende maatregelen (oplossingen) werken niet en de staat van instandhouding van een aantal soorten is in gevaar. Als het zo doorgaat, drijven we een flink aantal soorten in het nauw. Bijvoorbeeld de meervleermuis, de laatvlieger en de gewone dwergvleermuis. Dan wordt het wel heel erg stil in de nacht. 

Dat mag niet gebeuren!
Daarom is stichting SEVON (Stichting ecologisch vleermuisonderzoek Nederland) in beroep gegaan tegen deze gedragscode. Hoewel juristen en ecologen belangeloos samenwerken, zijn er heel veel kosten, zoals bijvoorbeeld proceskosten.

Wij ondersteunen de stichting, en we hopen dat jij dat ook doet!

Alvast bedankt voor je bijdrage,

 

Marga van der Tol
Voorzitter VLEN

Kijk op de website van stichting SEVON voor meer informatie. Of maak je gift meteen over op rekeningnummer NL44 RABO 0151 7631 35 tnv SEVON. Vermeld bij je overschrijving “gift rechtszaak NOM” en “anoniem” of je naam.