Zienswijze marktconsultatie tendercriteria IJmuiden-Ver alpha1

RVO deed de uitnodiging voor een marktconsultatie aangaande de tendercriteria voor het windturbinepark IJmuiden-Ver alpha1. Aangezien SEVON
streeft naar optimale bescherming van vleermuizen en hier ook met
haar kennis aan wil bijdragen, heeft SEVON vandaag met interesse kennis genomen van deze tender en een uitgebreide zienswijze ingestuurd. Tevens hebben wij te kennen gegeven open te staan voor een verdere uitwisseling van gedachten.