Vernietiging goedkeuringsbesluit Gedragscode Stroomversnelling biedt handvaten voor betere vleermuisbescherming

Vandaag heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan in de zaak die Stichting SEVON had aangespannen.  Daaruit blijkt dat het goedkeuringsbesluit van de Gedragscode Stroomversnelling door Minister van LNV nietig is verklaard. SEVON is blij dat deze Gedragscode geen stand houdt en is ervan overtuigd dat deze uitspraak het ministerie voldoende handvaten biedt om bij in de toekomst op te stellen gedragscodes wel op een goede manier de bescherming van vleermuizen te waarborgen.

SEVON is voor een goede energietransitie in het kader van klimaatopwarming. Natuurinclusieve oplossingen en goedwerkende oplossingen zijn hiervoor nodig en aangewezen. De bescherming van vleermuizen verdient hierbij maatwerk; dat dient goed geborgd te worden, ook in Gedragscodes. Stichting SEVON maakt zich daarvoor hard. Met deze jurisprudentie zal het gemakkelijker worden de natuur in Nederland daarin te ondersteunen.

We willen iedereen bedanken voor hun steun en financiële support. Zonder deze support was het onmogelijk deze rechtzaak te beginnen en tot een goed einde te brengen. Nogmaals super bedankt voor alle hulp en steun!

Verder lezen:
De uitspraak:
https://www.raadvanstate.nl/@125127/201900294-1-r2/

De persuitspraak:
https://www.raadvanstate.nl/@125173/minister-lnv-gedragscode-renovatie/

Uitspraak Hoger Beroep aanstaande

23 november diende het Hoger Beroep dat SEVON en stichting Huismus Bescherming Nederland Stichting Witte Mus hadden ingediend tegen de uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland.  De Rechtbank gaf toen al aan dat het langer dan 6 weken nodig zou hebben om tot een uitspraak te komen. Tussentijds is de termijn meermaals verlengd; vandaag kwam het bericht dat aanstaande woensdag 21 april de uitpraak zal volgen:

“…uitspraak wordt gedaan in de zaak 201900294/1. Aanstaande woensdag zal in deze zaak uitspraak worden gedaan. De volledige tekst van de uitspraak is woensdag vanaf 10.15 uur te lezen op deze pagina.”

We kijken er met veel vertrouwen naar uit.