Zittingverloop rechtszitting 6 september

Donderdag 6 september was de zitting rond de gedragscode naisolatie NOM. Zoals te lezen heeft SEVON een rechtszaak aangespannen tegen de goedkeuring van deze gedragscode door de staat. We spanden deze rechtszaak aan omdat de goedkeuring van deze gedragscode ervoor zorgt dat hele populaties van kwetsbare vleermuissoorten opgesloten raken in gebouwen of hun verblijfplaats kwijtraken wanneer wijken en buurten worden nageïsoleerd. Daarnaast is deze gedragscode in strijd met Europese regelgeving . Onze bezwaren staan opgesomd in dit aanvullend beroepschrift.

Een meervoudige kamer boog zich over onze zaak, en die van Stichting Huismus die gelijktijdig werd behandeld. Onze advocaat Jade Gundelach van Soppe Gundelach Witbreuk advocaten bracht al onze punten helder in. De rechters hebben voldoende tijd genomen om zich goed te laten informeren.  De uitspraak is over 6 weken. We zullen hierover berichten wanneer we meer weten!